Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
मुख्य पान  >>  वचनामृत  >>  बातम्या

तल्लख बुद्धी
ऐक्य समूह
Saturday, September 09, 2017 AT 11:05 AM (IST)
Tags: vc1
एका विहिरीजवळ एक मुलगा खेळत होता. वाटेने एक चोर जात होता. चोराला पाहिल्याबरोबर मुलगा रडायला लागला. तेव्हा चोराने त्याला विचारले, काय रे? काय झालं? तो मुलगा म्हणाला, आई मला आता मारणार. कारण माझा चांदीचा गडू या विहिरीत पडला.
काही काळजी करू नकोस. मी तुझा गडू काढून देतो असे म्हणून चोराने कपडे काढले आणि तो विहिरीत उतरला. आपल्याला सहज चांदीचा गडू पचवता येईल. या विचाराने तो खूश झाला होता. विहिरीचा तळ गाठून चोराने गडू शोधण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याला तो गडू सापडलाच नाही. कारण गडू विहिरीत पडलाच नव्हता. अखेर निराश होऊन तो कुडकुडत वर आला. पाहतो तो काय तो मुलगा गायब आणि सगळे गावकरी हजर अशा तर्‍हेने चोर सापडला.

कथा उपदेश : तल्लख बुद्धीचा वापर केल्याने धोका टळतो.
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: